„A családom a szponzorom!” - Esszépályázat

2014.08.26, 11:34 Szabadidő
„A családom a szponzorom!” címmel a Nagy Sportágválasztó, a Nagy Hangszerválasztó, a MOL és az ÚJ Európa Alapítvány közös esszépályázatot hirdet 10-18 éves fiatalok számára


A pályázat lehetőséget ad, hogy a fiatalok bemutassák, milyen segítséget kaptak, kapnak szüleiktől, családjuktól eddigi eredményeik eléréshez a sport vagy a művészet területén.

Ki pályázhat?

A pályázaton 10-18 év közötti fiatalok indulhatnak, akik

-       magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek

-       betöltötték vagy legkésőbb 2014. december 31. napjáig betöltik a 10. életévüket, de 2014. december 31. napjáig nem töltik be a 19. életévüket.

A pályázat tartalma

Maximum 5000 karakternyi (kb. 2 gépelt oldal) fogalmazás, esszé benyújtása, amelyben a pályázók saját szavaikkal mutatják be azt a hátteret és támogatást, amit sportolásukhoz, művészeti tanulmányaikhoz szüleik, családjuk biztosít(ott) számukra. Ezzel a fogalmazással egyben kifejezve köszönetüket és hálájukat első szponzoraiknak és támogatóiknak, akik szüleik, családjuk. Az esszé kitérhet arra is, hogy a család az anyagi áldozatok túl (tagdíj, sporteszközök, felszerelések, hangszerek, utazási költségek stb.) milyen segítséget nyújt a hétköznapokban (pl. reggeli kelés, szállítás az edzésre, próbákra, versenyekre, utazások megszervezése, finom ételek, lelki támogatás, bíztatás, szurkolás stb.).

A pályázat benyújtása

A pályázati űrlapot kézzel (olvasható módon) és géppel is ki lehet tölteni. A kitöltött űrlapot és az esetleg külön dokumentumként mellékelt esszét kérjük beküldeni e-mailen a palyazat@sportagvalaszto.hu e-mail címre vagy levélben a Nagy Sportágválasztó Szervezőiroda, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 90. I. emelet 16. A borítékra kérjük, írják rá:  „A családom a szponzorom! esszépályázat”. Külön dokumentumok esetében kérjük, a pályázó neve és adatai az esszén is egyértelműen legyenek megjelölve! Pályázati díj nincs.

A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati űrlap hiánytalanul ki van töltve. A pályázat kiírója a hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó adatlapokat – és így a pályázatokat is – érvénytelennek tekinti.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 10. (Postán feladott pályázatok esetében a postai bélyegző dátuma számít.)

A pályázat kezelője: Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda

A pályázat értékelése: a beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

A kiíró a pályázat eredményeit a www.sportagvalaszto.hu és a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalon teszi közzé, a nyertesek e-mailben kapnak értesítést. A nyilvános eredményhirdetésre a 2014. szeptember 19-20-ai XV. Budapesti Nagy Sportválasztó rendezvényen kerül sor.

A pályázaton elnyerhető nyeremények

A zsűri a beérkező pályázatok közül a legjobbnak ítélt pályamunkát részesíti díjazásban az alábbiak szerint:

  1. díj: 1 család számára 150.000 Ft értékű családi wellness hétvége
  2. díjak: 3 db MOL Mobile okostelefon készülék
  3. díjak: 5 db 10.000 Ft értékű MOL Blue kártya

Egyéb rendelkezések

A pályázó a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a beérkező pályamunkákat a Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda az általa szervezett Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó rendezvények népszerűsítésére használja, ezzel kapcsolatos publikációkban, kiadványokban térítésmentesen, teljes körűen idézze.

A beküldött pályamunkákat a pályázat kiírója nem őrzi meg, azokat visszaküldeni nem áll módjában. A határidőn túl postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

A pályázó a pályamunka beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az esszépályázat kiírói külön szerzői jogdíj fizetése vagy külön felhasználói szerződés kötése nélkül is megjelentessék a pályamunkákat.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati szabályzatból ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

A pályázati felhívás és űrlap letölthető: www.sportagvalaszto.hu vagy a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalakról.